Dana von Mach - Wartosciowa Komunikacia
...kurs języka bezwarunkowej miłości, języka naszej prawdziwej miłości!

WARTOŚCIOWA KOMUNIKACJA
WERTEVOLLE KOMMUNIKATION
VIRTUOUS COMMUNICATION
VERDIFULL KOMMUNIKASJON

W naszych rękach

01.DLACZEGO?


Witam Was serdecznie w przestrzeni,
autentycznego człowieka bez maski/bez persony.
Communication pure or poor?
To Wasz wybór !

Dana von Mach

Cel mojej strony internetowej: 
Zapraszam Was do zaistnienia bezwarunkowej miłości
w Waszyn życiu na codzień, bo, niezależnie od
kontynentu, wieku, intelektu, zawodu, płci, kultury czy wiary,
wszyscy jesteśmy w pozycji przewodni-czki/-ka, managera.
Dlaczego jest bezwarunkowa miłość tak istotna ?

Jest ona fundamentem każdego rodzaju miłości !

Na podstawie
mojego osobistego i wieloletniego doświadczenia trenerskiego,
jako placówki edukacyjnej niemieckich urzędów,
pracy z ludźmi, których czule nazywam ‘between jobs / na drodze rozwoju osobistego’,
w administracyjnym języku niemieckim, nazywanymi ‘bezrobotnymi’,
wykreowałam wirtualną licensję
na wspólne nauczenie się
… jak skończyć z każdą wojną !
Ku temu jest potrzebna
nasza prawdziwa zbiorowa świadomość.
A więc zaczynamy od siebie !

Jest to sednem !
Uświadamiamy sobie prostej rzeczy:

jak bardzo jakość naszego życia jest zależna od tego,
jak myślimy…bo stajemy się tym, jak myślimy !
NB Myśli mogą być nieinteligentne lub inteligentne.
To nasz wybór !
To samo jest z intencją i intuicją.
One również komunikują się z nami inteligentnie,
językiem naszej prawdziwej istoty/j. bezwarunkowej miłości.
To dzięki nim słyszymy naszą prawdziwość
, uczucia, w odróżnieniu od
– nieinteligentnych myśli, emocji i ego,
czyli przemocy, bojkotu tego, co prawdziwe.

Proszę bardzo !

Bezwarunkowa miłość kryje się za prawdziwą świadomością !
A przełożone na społeczeństwo ?
To samo kryje się za prawdziwą zbiorową świadomością !

Jakie konsekwencje ma dla nas
prawdziwa zbiorowa świadomość ?
Posiadanie umiejętności,
ącznie z pragnieniem
przemiany wszelkiej przemocy w naszym społeczeństwie,
w bezwarunkową miłość !
A jak kochać bezwarunkowo ?
żyjąc wartościami wewnętrznymi !
Wartości wewnętrzne mają jednak swój własny język,
język naszej prawdziwej istoty/j. bezwarunkowej miołości

Magia ?

Tak, realna magia ! Zapraszam !

Witam !…w mojej Akademii bezwarunkowej miłości
jako środek prewencyjny.

Z mojego doświadczenia wynika,
że zbiorowe inteligentne podejście do miłości, potrzebuje refleksji,
bo inaczej, mijamy się z celem
i życie nasze staje się zaniedbanym samopasem,
bo opiera się głównie na
nieinteligentnych myślach, emocjach i ego.
Lądujemy więc awaryjnie
– raz mniej, raz więcej poturbowani…czasami na zawsze !

Zamiast być…zadbanym samopasem,
żyjąc 
szczęśliwie – inteligentnie !

Zatem moim punktem zwrotnym/game changer
są wartości wewnętrzne
pakiet ratunkowy dla Europy i reszty świata !
bo życie według wartości wewnętrznych,
zawsze było i jest cenne.

Odkrywając ich genialny skutek dla siebie,

jest powodem mojego dzielenia się z Wami.
W czym jest sedno?
Mianowicie, opanowanie języka bezwarunkowej miłości
i na czym sedno polega.
Sumując,
wartości wewnętrzne są tu realnym kluczem
do długotrwałego sukcesu nas wszystkich,
ponieważ m
oim doświadczeniem jest,
kiedy kochasz bezwarunkowo,
masz ekstatyczne, samobieżne efekty/zyski uboczne:

zdrowie indywidualne, a co za tym idzie, zdrowe społeczeństwo

kiedy miłość wydaje się odchodzić…jest jasność, bo stwierdzamy,
że miłość jest…na zawsze…

mamy spokój wokół procesu rozwodowego lub jakiegokolwiek rozstania

rozwój intelektualny

maksymalny rozwój potencjału u dzieci i młodzieży

stop osamotnieniu w małżeństwie, dzięki indywidualnemu tworzeniu
i kreowaniu siebie jako singla, w partnerstwie lub w zespole

zrównoważony rozwój gospodarki

zapobieganie biedy ogólnie i w starości

koniec z głodowaniem

Jedynie istota, której wiedza specjalistyczna/intelekt
splata się z głębokim człowieczeństwem,
tzn. człowiek jest autentyczny, bez maski/persony,
jest inteligencją/świadomością,
jest prawdziw-ą/-ym przewodni-czką/-kiem, managerem,
zarówno prywatnie jak i zawodowo

dla nas samych
jako rodzic
w rodzinie
w zawodzie
w społeczeństwie

Przewodni-czka/-k, manager kocha i pozwala kochać.
Moją dewizą jest: żyć znaczy kochać bezwarunkowo,
kochać bezwarunkowo, znaczy żyć inteligentnie.

To wartości wewnętrzne pozwalają mi
czuć bezwarunkową miłość do wszystkich…

moje przeznaczenie – być dla społeczeństwa:

dotykając
będąc dotkniętą
poruszając
dając się poruszać

02.CO?

Odnawiać siebie, raz za razem,
uzyskując najlepszą wersję siebie.
To jest Twoim wezwaniem na codzień !
Polega ono na byciu świadomym swojego zamiaru,
postrzeganiu/percepcji, pogłębianiu i wdrążaniu w życie, tworzeniu !
– aby odnieść trwały sukces, niezależnie od tego,
w co się angażujesz, wykazując suwerenną przejrzystość,
będąc na szczycie swoich/naszych zadań.
Twoją/naszą miarą są wartości wewnętrzne !

Konsekwentnie
z jednej strony masz wystarczająco dużo czasu i energii,
koncentrując się na swoich
zamiarach, motywacji, inspiracji intuicją…na kreatywności.
Cieszysz się rozwojem swojego nieskończonego potencjału,
jednocześnie przyczyniając się
do wspierania wszystkich zaangażowanych osób.
Z drugiej strony, bezwarunkowa miłość jest wspierana i tulona,
opatulana intuicyjnie.

Kochać znaczy żyć inteligentnie, a żyć inteligentnie znaczy kochać.
To właśnie czyni prawdziw-ą/-ego przewodni-czkę/-ka/managera !

być przewodni-czką/-kiem = kochać…bezwarunkowo!…i pozwolić miłości być…

Dana von Mach

03.JAK?

Naszym wspólnym zadaniem jest rozpoznanie starych przekonań
naszej podświadomości,
którymi się kierujemy,
wyzbycie się ich, aby dać upust nowemu nastawieniu do życia,
aby nauczyć się docelowych wzorców zachowań.
Uświadomić sobie i poczuć wewnętrzne wartości, dostrzec,
jak osobiście sobie z nimi radzisz
i jaką pozycję zajmują w Twoim/naszym codziennym życiu.

Twoim zadaniem jest rozpoznanie przestrzeni dla wewnętrznych wartości
w komunikacji oraz poczucia ich efektu, przećwiczenie ich stosowania,
krok po kroku oraz rozpoznanie ich korelacji w efekcie – w bezwarunkowej miłości.

Dana von Mach

04.ZAPROSZENIE

Dana von Mach
Trener holistycznej komunikacji

Kurs PL🇵🇱

Kiedy nasz nastrój zależy od okoliczności zewnętrznych.
Kiedy z miłością jest raz tak raz siak.
Kiedy miłość odchodzi i tylko czujemy się zranieni,
ranimy siebie i innych.
Nasze życie staje się wegetacją…Wszystko,
co nas motywowało, zniknęło. Po prostu odeszło !
Być może słyszymy od innych,
że czas goi rany...
Ale czas mija, a ból pozostaje.

Gdzie jest przełom, punkt zwrotny, game-changer ?
Jak żyć ?
Kochać i to bez objazdów ?
Jak możemy zapobiec bólowi
…kochać siebie, kochać życie, czuć się kochanym, w rezonującym z tobą otoczeniu
Jak ?
Narzędzie do tego, ten dar, który wszyscy mamy.
Serdecznie Was zapraszam do jego od-krycia!
Otóż, gdy wartości wewnętrzne kształtują
moją osobowość
moją podświadomość
moje nabyte mechanizmy komunikacji,
takim przyjemnym efektem ubocznym tego jest to,
co istotne:
– emocje puszczają
– dczuwam i czuję, dając odczuciom i uczuciom miejsce na zaistnienie,
prowadząc do interakcji z moją prawdziwą istotą/moją świadomością,
pozwalając mi transcendować moje cienie i się rozwijać, być kreatywną.

Aby stać się odnoszą-cą/cym sukcesy przewodni-czką/-kiem, manager-ką/-em,
graczem
zespołowym lub przedsiębior-czynią/-

bez zrobienia choćby jednego fizycznego kroku !
Zapraszam na
coaching oparty na pracy z energią, emocjami oraz myślami
= na wartościach wewnętrznych.

Treść
podświadomość/nawyki/osobowość: wzorzec zachowań Zakwestionuj !
…znajdź odpowiedź…znajdź rozwiązanie…zaaplikuj !
Przekonania ?
Zakwestionuj!…znajdź odpowiedź…znajdź rozwiązanie…zaaplikuj !
świadomość: twórz najlepszą wersję siebie ciągle, na okrągło !                           
…świadom-a/-my swojej intencji, swojej intuicji.

Praca do robienia na bieżąco😅:
Jak pracować…
– …z energią? 🙏🤗😂
kwestionuj!…znajdź odpowiedź….znajdź rozwiązanie…zaaplikuj !
– …z emocjami? 🥵😥😭
kwestionuj!…znajdź odpowiedź…znajdź rozwiązanie…zaaplikuj !
– …z identyfikacją myśli ? 🤔kwestionuj !
Nauka radzenia sobie z myślami = tworzenie przestrzeni dla uczuć 🙏🤗😂
…dla kreatywności, dla tworzenia własnej realności… 💞
– …z wartościami wewnętrznymi ?
kwestionuj ! Znajdź odpowiedź…znajdź rozwiązanie…zaaplikuj !

cel:
komunikować się w kategoriach treści, merytorycznie
– bez dyskredytowania siebie lub innych,
z wewnętrznymi wartościami od serca,
jako z siatką bezpieczeństwa, kochając przez całą drogę życia

grupa decelowa:
…..ci, którzy sobie życzą oraz widzą się odnoszą-cą/-cym sukcesy
przewodni-czką/-kiem, manager-ką/em,
odnoszącą sukcesy częścią zespołu, odnoszącą/-cym sukcesy przedsiębior-czynią/cą
lub ci, którzy nie wiedzą, jak te pragnienia zrealizować.

kursy
w j. polskim, angielskim, niemieckim, norweskim

ceny:

pojedynczo lub para:  NOK900/90€ za 90 min
coaching grupowy: umowne
trening online: NOK800/80€ za 90 min

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

umówienie terminu:
pon.-pt.: 10-10.30 +47 40220778 /+49 151 628 708 04
& E-mail: post@danavonmach.de

anulowanie:
Telefonicznie. Nie zostanie obciążone opłatą.
Niestawienie się w uzgodnionym terminie
bez uprzedniego odmówienia, zostanie obciążone opłatą.

miejsce spotkania: Annenstrasse 45a, 26789 Leer, Niemcy lub na skypie.

Serdecznie zapraszam!
Dana

Dana von Mach

05.O MNIE

Dana von Mach – wartościowa komunikacja
trenerka motywator

Dana von Mach
 • właścicielka prywatnej
  instytucji edukacyjnej, ‘Wartościowa komunikacja’,
  Akademii bezwarunkowej miłości jako środek prewncyjny
 • wykładowca holistycznej wersji biznesowego j. ang. i pracy nad rozwojem umiejętności przewodni-czki/-ka/managerskich,
  trorzenia zespołu, opartej na pracy z energią, emocjami i myślami:

  • 1. szkolenie klientów niemieckich urzędów:
   Niemieckiego Federalnego Urzędu Pracy (Agentur für Arbeit)
   Bundeswehry (niem. armii)
   Lokalnego Urzędu Pracy (Landkreis)
   Federalnego Wsparcia dla Pracowników Firm w Konkursie (Auffanggesellschaften)
   – tzw. Firm Ratowniczych szukajacych pracę, objętymi
   doradztwem zawodowym, orientacją zawodową,
   prawem doradztwa rynku prac
   y,
   na podstawie Kodeksu Socjalnego – Ksiegi III, promocji zatrudnienia, Niemcy, ustawa/prawo 1997-03-24
  • 2. oraz międzynarodowo zaangażowanych i międzynarodowych firm,
   jak VW i wiele innych, które proszą o dyskrecję
 • uprzednio czynna zawodowo w branży mody w Hong-Kongu i Macao
  oraz na terenie Europy Zachodniej z siedzibą w Londynie

 • urodzona w Gdańsku
 • żyjąca kolejno w ośmiu krajach, na trzech kontynentach
 • w różnych środowiskach kulturowych
 • wielojęzyczna
 • matka dwojga dorosłych synów oraz trojga wnuków
 • wykształcona w czterech państwach:
  Polsce, NRD, Wlk. Brytanii oraz w RFN
 • studia językowe na Uniwersytecie Londynskim, Wlk. Brytania
 • TEFL w Oldenburgu, Niemcy
 • studium Med. Alternatywnej, Dt. Paracelsus Schulen, w Bremie, Niemcy
 • dziś żyję  glównie w Norwegii, poznając jej kulturę i ucząc się języka moich wnuków

Co sprawia, ze kurs jest tak skuteczny na dłuższą metę oraz długotrwale? Odpowiedz brzmi: wskaźnik reintegracji na rynku pracy, który wynosi ok. 97%! Należy jednak zadać pytanie, dlaczego wskaznik jest tak wysoki? Odpowiedz brzmi, że zarówno moje umiejętności zawodowe, czyli wiedza intelektualna, wraz z moją postawą, tj. moją inteligencją, opartą na wartościowej komunikacji zintegrowanej z lekcjami na równych prawach, są odpowiednią chemią na sukces! To żyźni grunt pod kiełkowanie ziarna sukcesu jednostki oraz zespołu. Krótko mówiąc, zdobywam zaufanie moich uczniów i zachęcam ich do zaufania sobie i wzięcia odpowiedzialności, utrzymuąjc moje ufanie im, w centrum uwagi; zrównoważona podstawa do wspólnego budowania. Uczestnicy moich kursów otrzymują realną szansę na integrację na rynku pracy. W rezultacie pojawia się w nich pragnienie wzięcia za siebie odpowiedzialność osobistą za swoje życie. Razem odkrywa się błędne interpretacje życia. Kurs jest zatem środkiem ‘recyklingu’, używanym do pozbycia się mentalnych śmieci, które się podczas jego trwania pojawiają. Tworzy się miejsce na nowe – na kreację, na kreowanie tego, czego na prawdę pragniemy. Moje podejście odnosi sukces jeden kurs po drugim!

życie = kochać = życ inteligentnie = zamiast funkcjonwania

To ma sens!
Dziękuję wszystkim!

06.ODDŹWIĘK

01Kochana Dano, dziekujemy za super mile spedzony czas i za wszystko, czego sie od Ciebie nauczylismy…

– Your course April–June 2004 Birgit, Joachim, Maria-Theresia, K.-Heinz, Arne, Elke, Melanie, Jörg, Günther, Kai, Tanja, Torsten, Melanie, Natascha, 03.06.2004

02 Kochana Dano…szczęśliwy ten, kto spotka tak kochaną osobę jak Ty.

— Deine Kursteilnehmer, 04.03.2008

03 Dziekuje, ze moglismy Ciebie poznac. wszystkiego, co najlepsze, zycza Tobie Twoi studenci z dni 01.08. – 23.10.08

– Doris, Annette, Helga, Annette, Anja, Heinz, Katrin, Ireen, Christina, Christel, 06.10.2008

04Hi Dana, czesc!”przyszlosc nalezy tym, ktorzy w piekno i spelnienie swoich marzen wierza”, nie pamietamy czyj to cytat. Ciebie spotkac, to prezent od zycia 🙂

Silvia, 09.11.2007

05 Hallo Dana, dziekuje Ci serdecznie za Twoj wysilek, pomoc i wsparcie. Mowa jest tu nie tylko o Twoim intelekcie, ale rowniez o Twoich kompetencjach miedzyludzkich. Twoj sposob, we wszystkich wydarzeniach dopatrzec sie pozytywnego, zaimponowal mi. Dziekuje Ci za doswiadczenie tego. Zostan taka jaka jestes.

– Sven, 09.12.2005

06Thank you, Dana for the great time we had together. We learned a lot from you…in every way! All the best,

– Helma, Ingo, Manfred, Bruno Janine, Silvia, Dina, 07.06.2007

07Kochana Dano,
Odnajduje Twoje wartosci w coachingu: 
Sposob w jaki pomoglas kazdemu indywidualnie w rozpracowaniu swoich slabosci i zalet i pomoglas im znalesc swoj punkt zwrotny. Tym samym jak pomoglas kazdemu przetrawic wlasna historie, respektujac kazdego z  osobna. 
 
Podeszlas do tego po mistrzowsku i tam z pewnoscia leza Twoje naturalne  mozliwosci. Twoja interwencja motywucac nas do punktu zwrotnego i dalej, tzn. siegajac po ‘game changer’ bylo moin zdaniem bardzo dobre.!
Pozdrawiam Ciebie serdecznie i sciskam,

– U., 06.06.2008

08Kochana Dano, 
Kurs u Ciebie byl dla mnie wazny. Za Twoja pomoca, 
tzn. rozmow z Toba i Twojemu nastawieniu do zycia, odnalazlem swoja sile. Jak to sie ladnie nazywa?  Ruch to zycie !!! Doswiatczam ta serdecznosc na wlasnej skorze. Przesylam rownie serdeczne pozdrowienia,

– E.
, 09.06.2008.

09Szanowni Panstwo,
kurs dal mi mozliwosc rozwiniecia lepszego zrozumienia j. angielskiego. 
Konsekwencja jest taka, ze osiagnalem plynnosc w moim zyciu zawodowym .
Od 01.05.2008 jestem przedsiebiorca i profituje dalej z tego, czego sie u Ciebie nauczylem. Rodzinna atmosfera kursu ulatfila mi nauke i przelamala moje bariery jezykowe,

– P., 
18.03.2008

10Droga Dano,
kurs j. angielskiego i coaching od stycznia do kwietnia 2008, 
 pomogl mi rozwinac moje znajomosci jezykowe, zarowno jak i moja osobista postawe do zycia. KURS BYL PO PROSTU WSPANIALY. To, ze Ciebie poznalem jest dla mnie wzbogaceniem. Spotkalem mile kolezanki i kolegow na kursie a wspolpraca byla po prostu sympatyczna. Mile pozdrawiam

– von Deiner D., 
01.04.2008

11 Czesc Dano, 
kursus u Ciebie byl wielostronnie i ciekawie uksztaltowany. Udalo mi sie kompletnie przerwac moje bariery jezykowe. Latwiej mi teraz przychodzi zagajic po angielsku czy odpowiedziec komus na pytanie. Bardzo dziekuje Ci za to….

All the best.

– H., 
01.10.2008

12Hallo Dano, …czas spedzilem milo oraz milo mi bylo Ciebie poznac. Jestem wdzieczny za to, ze Ciebie akurat poznalem w okresie, kiedy rozpoczalem watpic w droge, ktora konsekwentnie szedlem. Przez Twoje podobne nastawienie do zycia do mojgo, utwierdzilem sie w moim przekonaniu, zeby moja uprzednio wybrana droga isc. Jak sie okazuje, byla to wlasciwa decyzja. Zycze Ci milego urlopu i wszystkiego co najlepsze…

– H., 
03.01.2008

13Hallo Dano, 
…na tym kursie udalo mi sie znacznie, poprawic moje znajomosci jezykowe. Intensywna opieka oraz konkretne cwiczenia pod katem osobistych punktow ciezkosci, pozwolily mi pojsc dalej. Dzis potrafie wyuczony material latwo uzyc. Rownoczesnie zdolalem znacznie poprawic moje mozliwosci komunikacyjne. Dzis przychodzi mi latwiej sie wyrazic i zarazem oddzialowywac na konwersacje swoim docelowym wyborem slownictwa. Umiec sie konkretnie wyrazic, pomoglo mi w szukaniu nowej pracy. Podczas rozmow kwalifikujacych, potrafilem sie wyrazic o wiele lepiej, niz kiedys i reagowac w detalach na pojedyncze omawiane punkty. Zaraz po kursie udalo mi sie znalesc prace. Kurs mi sie bardzo podobal. Nauka w rodzinnej atmosferze mnie rowniez wsparla. Moja pewnosc siebie sie wzmocnila dzieki treningowi komunikacyjnemu. Przychodzi mi wiec latwo wypowiedziec do innych moje zyczenia i potrzeby. Wyszedlem z tego kursu jako ugruntowany, silny i pewny siebie mezczyzna. Co ja na prawde chce wyrazic, to to, ze, ten kurs jest bardziej efektywny niz inne kursy rozmow kwalifikujacych. Mi sie ten kurs bardzo podobal i chetnie dolaczylbym w kazdym momencie do nastepnego kursu u Pani Krus-von Mach.

– K
., 30.03.2009

14Liebe Dana, 
…mi sie ten kurs podobal i na dodatek moglem sie jeszcze duzo nauczyc. Mi sie podobala zarowno praca w zespole jak i program. Nauka jak i same lekcje byly o wiele bardziej osobiste w porownaniu z kursami jakie znam. To bylo tez, co ten Kurz wyroznialo – osobistosc ! Po prostu super! Kurs couchingu rowniez dodal do mojego personalnego rozwoju. Poznalem siebie z innej perspektywy i dzisiaj podchodze do spraw inaczej. Byl to bardzo intensywny przedmiot, ktory mi bardzo dobrze zrobil. Wszystkiego najlepszego.

– M., 30.03.2009

15Droga Dano, 
ten miesiac, ktory moglam u Ciebie na kursie spedzic, widze bardzo pozytywnie. Mimo, ze dostalam od urzedu przyznany jedynie jeden miesiac z 3-miesiecznego kursu, i przepasowalam poczatek, moglam nadrobic i rozumiec. Podobalo mi sie to, ze rozmawialismy prawie wylacznie po angielsku. Podsumowujac, ten miesiac dal mi pewnosc siebie oraz przypomnial mi, ze mowienie po angielsku, wcale nie jest takie trudne. Od trzech tygodni znowu mam prace, znowu w administracji 🙂 Serdecznie pozdrawiam

– M. 
30.03.2009

16Czesc droga Dano,
…dla mnie przyszedl czas, zeby wiele posortowac i postawic tam, gdzie sie nalezy. To, ze to jest mozliwe, droga Dano, chce Tobie podziekowac. Poniewaz to Ty, ktora przyczynila sie sie do tego. Przemyslalem nasze rozmowy i wdrozylem sie w nie, wyciagajac konsekwencje dla siebie osobiscie. A co jest jeszcze piekniejsze, rowniez zawodowo! Z 15.05. znalazlem nowa prace. Czy to nie jest wspaniale? 🙂 Juz podczas rozmowy kwalifikacyjnej wszystko pasowalo, moj szef, moi koledzy, a nawet zaplata. Droga Dano, za to Ci chce serdecznie podziekowac. Ciesze sie, ze moglismy zawrzec wzajomosc. Teraz pozostalo mi, zyczyc Tobie Wesolych Swiat Wielkanocnych oraz serdecznie pozdrawiam wszystkich.

– M., 28.04.2008

17 Droga Dano,
…kurs z Toba byl ze strony profesjonalnej, zarowno jak i ludzkiej, waznym krokiem w moim zyciu. Przez indywidualnie, dla kazdego na miare robione lekcje, dopasowane do jego wiedzy, pomoglas mi odebrac strach przed j.angielskim. Praca w zespole robila lekcje interesujace, wymagajace, z poczuciem bycia wpieranym. Dlatego bralem udzial w lekcjach z radoscia i wiele sie nauczylem. Na popoludniowych zajeciach coaching, w centrum uwagi stala osobowosc – kazdego z oddzielna. Trzymac sie wewnetrznych wartosci i uwazac na siebie, to moja lekcja, ktora wzielam ze soba. Dziekuje Ci za Twoje leaderstwo w tym czasie.

– R., 
03.06.2008

18Czesc Dano,
…jak wiesz podobal mi sie Twoj kurs j. angielskiego w zeszlym roku bardzo. Co za tym idzie, byl uwieczony dla mnie sukcesem. Uwazam, ze przekazalas Twoje umiejetnosci jezykowe z duzym profesjonalizmem, zamilowaniem oraz pasja. W szczegolnosci Twoj coaching dal mi moj perfekcyjny koncowy wynik.

– S., 30.06.2008

19Hallo Dana,
 …Ty, wyobraz sobie, ze dostalam prace ze stalym kontraktem. Wiecej jutro. Pozdrowionka,

– U., 
30.06.2008

20Witam Dano,
 Jestem wiec od 03.11. zatrudniona w buirze w administracji w Niederlandach..
Praca w zespole mi sie super podoba. Wszyscy wspieraja mnie jak tylko zajdzie potrzeba. Kurs j. angielskiego rowniez mi sie przydal, poniewaz mowie i duzo pisze w pracy po angielsku. Sumujac, kurs coaching/j.angielski podobal mi sie i chetnie wracam do niego myslami spowrotem.

– D.
, 03.10.2008

21Dana, …dla mnie i mojej przyszlosci zrobilem nowe doswiadczenia, przede wszystkim, ze poznalem uczciwego oraz kochanego czlowieka jak Ciebie, osobe, ktora podobnie jak ja, wierzy w milosc i w dobra przyszlosc…Troche angielskiego tez sie nauczylem, nawet wiecej niz na zewnatrz widac. Przede wszystkim skorzystalem z rytoryki oraz z technik rozmow, w szczegolnosci podczas negocji o zaplate.  Jestem z siebie dumny, bo moglem przejac Twoje, Dana podejscie do zycia, czekajac na firme lub ludzi, ktorzy nie mieli problemu z moim wiekiem lub uposledzeniem. Ja sam wreszcie nie mam z tym problemu, co w zasadzie bylo najwiekszym dla mnie wezwaniem do przeskoczenia.

– “B. as happy as the day is long”
, 30.03.2007

07.KONTAKT

Tresci i dziela na tej stronie
podlegaja niemieckiemu prawu autorskiemu.
Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja
i kazdy inny rodzaj wykorzystania
wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Dana von Mach

Dana von Mach

Mobil: +49 151 258 769 62
Mobil: +47 402 20 778

post@danavonmach.de
www.danavonmach.de
www.wartosciowa-komunikacja.com

© Dana von Mach, 2011

08. Impressum

Dyrektor: Dana von Mach

znana jako:

D a n a v o n M a c h

wartosciowa komunikacja

wertevolle Kommunikation

virtuous communication

verdifull komunikasjon

M +49 15162870804

M +47 40220778

VAT: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 206981515

Adres internetowy: www.danavonmach.de

E-mail: post@danavonmach.de

w internecie od: 16.11.2001

ostatni update: April 2022

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes D-International (im Folgendem als “Autor” betitelt) übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen

2. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

© Dana von Mach, Maj 2011

09.OCHRONA DANYCH

Datenschutzerklärung
Ich, Frau Dana von Mach, bedanke mich fu¨r Ihren Besuch auf meiner Homepage. Als Beraterin ist mir der sichere Umgang mit Ihren Daten besonders wichtig. Ich möchte Sie daher hiermit ausfu¨hrlich u¨ber die Verwendung Ihrer Daten bei dem Besuch meines Webauftritts informieren.

1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Meine Datenschutzerklärung soll sowohl fu¨r die Öffentlichkeit als auch fu¨r meine Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten ich vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Ich verwende in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

– Personenbezogene Daten: Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natu¨rliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natu¨rliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natu¨rlichen Person sind,
identifiziert werden kann.
– Betroffene Person: Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natu¨rliche Person, deren personenbezogene Daten von dem fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
– Verarbeitung: Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgefu¨hrte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknu¨pfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
– Einschränkung der Verarbeitung: Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre ku¨nftige Verarbeitung einzuschränken.
– Profiling: Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natu¨rliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezu¨glich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natu¨rlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
– Pseudonymisierung: Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natu¨rlichen Person zugewiesen werden.
– Verantwortlicher oder fu¨r die Verarbeitung Verantwortlicher: Verantwortlicher oder fu¨r die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natu¨rliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen u¨ber die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche bzw. können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
– Auftragsverarbeiter: Auftragsverarbeiter ist eine natu¨rliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
– Empfänger: Empfänger ist eine natu¨rliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
– Dritter: Dritter ist eine natu¨rliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
– Einwilligung: Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig fu¨r den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene
Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie
mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Erfassung von Daten
Meine Internetseite erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die
a) verwendeten Browsertypen und Versionen,
b) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
c) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sog. Referrer),
d) die Unterwebseiten, welche u¨ber ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert werden,
e) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,
f) eine Internetprotokolladresse (IP-Adresse),
g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Fall von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ich keine Ru¨ckschlu¨sse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um

a) die Inhalte meiner Internetseite korrekt auszuliefern,
b) die Inhalte meiner Internetseite sowie die Werbung fu¨r diese zu optimieren,
c) die dauerhafte Funktionsfähigkeit meiner informationstechnologischen Systeme und der Technik meiner Internetseite zu gewährleisten sowie
d) um Strafverfolgungsbehörden im Fall eines Cyberangriffs die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch mich daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in meinem Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau fu¨r die von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

3. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit fu¨r den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Ich kläre Sie daru¨ber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene Person mir personenbezogene Daten zur Verfu¨gung stellt, die in der Folge durch mich verarbeitet werden mu¨ssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet, mir personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn mein Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an mich wenden. Ich kläre den Betroffenen einzelfallbezogen daru¨ber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder fu¨r den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

4. Kontaktmöglichkeit u¨ber die Internetseite
Meine Internetseite enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu meinem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit mir ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder u¨ber ein Kontaktformular den Kontakt mit dem fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person u¨bermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen u¨bermittelten personenbezogenen Daten werden fu¨r Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

5. Verwendung von Cookies
Um den Besuch meiner Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwende ich auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von mir verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen mir, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie u¨ber das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln u¨ber deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies fu¨r bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität der Webseite eingeschränkt sein.

6. Aktualisierung/Löschung Ihrer persönlichen Daten
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die mir zur Verfu¨gung gestellten persönlichen Daten zu u¨berpru¨fen, zu ändern oder zu löschen, indem Sie mir eine E-Mail an die E-Mail-Adresse post@danavonmach.de senden. Wenn Sie Kunde bei mir sind, können Sie dort auch den Empfang weiterer Informationen fu¨r die Zukunft ausschließen. Ebenso haben Sie das Recht, einmal erteilte Einwilligungen mit Wirkung fu¨r die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Der fu¨r die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur fu¨r den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der fu¨r die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechte der betroffenen Personen
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung daru¨ber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft u¨ber die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft u¨ber folgende Informationen zugestanden:
– die Verarbeitungszwecke
– die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
– die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenu¨ber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen – falls möglich die geplante Dauer, fu¨r die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien fu¨r die Festlegung dieser Dauer
– das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
– das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
– wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle verfu¨gbaren Informationen u¨ber die Herkunft der Daten
– das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem. Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen u¨ber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung fu¨r die betroffene Person Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht daru¨ber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation u¨bermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft u¨ber die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des fu¨r die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzu¨gliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Beru¨cksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an mich wenden. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzu¨glich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gru¨nde zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:
– Die personenbezogenen Daten wurden fu¨r solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, fu¨r welche sie nicht mehr notwendig sind.
– Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO stu¨tzte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fu¨r die Verarbeitung.
– Die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gru¨nde fu¨r die
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
– Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
– Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfu¨llung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.

– Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. Sofern einer der o.g. Gru¨nde zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei mir gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu an mich wenden. Ich werde veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzu¨glich nachgekommen wird.

Wurden die personenbezogenen Daten von mir öffentlich gemacht und ist mein Unternehmen als Verantwortlicher gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so treffe ich unter Beru¨cksichtigung der verfu¨gbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere fu¨r die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, daru¨ber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen fu¨r die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Ich werde im Einzelfall das Notwendige veranlassen. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

– Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar fu¨r eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu u¨berpru¨fen.
– Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
– Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten fu¨r die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausu¨bung oder Verteidigung von Rechtsanspru¨chen.
– Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gru¨nde des Verantwortlichen gegenu¨ber denen der betroffenen Person u¨berwiegen. Sofern eine der o.g. Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei mir gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an mich wenden. Ich werde die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu u¨bermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht fu¨r die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausu¨bung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen u¨bertragen wurde. Ferner hat die betroffene Person bei der Ausu¨bung ihres Rechts auf Datenu¨bertragbarkeit gem. Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen u¨bermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenu¨bertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an mich wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gru¨nden, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch fu¨r ein auf diese Bestimmungen gestu¨tztes Profiling. Ich verarbeite die personenbezogenen Daten im Fall des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, ich kann zwingende schutzwu¨rdige Gru¨nde fu¨r die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person u¨berwiegen oder der Verarbeitung, Geltendmachung, Ausu¨bung oder Verteidigung von Rechtsanspru¨chen dienen.

Verarbeite ich personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zweck derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch fu¨r das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenu¨ber Frau Dana von Mach der Verarbeitung fu¨r Zwecke der Direktwerbung, so werde ich die personenbezogenen Daten nicht mehr fu¨r diese Zwecke verarbeiten. Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gru¨nden, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei mir zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfu¨llung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. Zur Ausu¨bung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an mich wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuu¨ben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenu¨ber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung

a) nicht fu¨r den Abschluss oder die Erfu¨llung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder
b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder
c) mit ausdru¨cklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. Ist die Entscheidung
a) fu¨r den Abschluss oder die Erfu¨llung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder
b) erfolgt sie mit ausdru¨cklicher Einwilligung der betroffenen Person, treffe ich angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an mich wenden. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit mich wenden.

8. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO dient meinem Unternehmen als Rechtsgrundlage fu¨r Verarbeitungsvorgänge, bei denen ich eine Einwilligung fu¨r einen bestimmten Verarbeitungszweck einhole. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfu¨llung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die fu¨r eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung (z. B. Schulungen) oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO. Gleiches gilt fu¨r solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchfu¨hrung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur meinen Produkten oder Leistungen. Unterliegt mein Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfu¨llung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natu¨rlichen Person zu schu¨tzen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in meinem Betrieb verletzt werden wu¨rde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden mu¨ssten. Dann wu¨rde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) DSGVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO beruhen. Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses meines Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht u¨berwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind mir insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).

9. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder
einem Dritten verfolgt werden
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO, ist mein berechtigtes Interesse die Durchfu¨hrung meiner Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens meines Betriebs.

10. Bekanntmachung von Veränderungen
Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer internen Prozesse können eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Fu¨r den Fall einer solchen Änderung werde ich Ihnen dies spätestens sechs Wochen vor Inkrafttreten mitteilen. Ihnen steht generell (Nr. 7) ein Widerrufsrecht hinsichtlich Ihrer erteilten Einwilligungen zu. Bitte beachten Sie, dass (sofern Sie keinen Gebrauch von Ihrem Widerrufsrecht machen) die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung die gu¨ltige ist.

9. Der Verantwortliche bzw. Ihr Ansprechpartner
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Ausku¨nften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an:

Den Verantwortlichen im Sinne der DSGVO:
Frau Dana von Mach

E-Mailadresse:
Post@danavonmach.de
Mobil: +49 151 628 708 04
Stand: April 2022

LEFT RIGHT